Smlouva o zprostředkování

Naše Smlouva o zprostředkování prodeje vaší nemovitosti je zcela jednoduchá, jasně vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran. Smlouvu si můžete prostudovat ještě před setkáním s námi. Vaše případné připomínky jsme připraveni do ní zapracovat.